top of page

Bắt đầu với Teleméd

BS Huynh Wynn Tran không nhận bệnh nhân mới và không nhận bệnh nhân bảo hiểm PPO chuyên khoa nội tổng quát


Dr. Huynh Wynn Tran will not accept new internal medicine patients and not accept PPO internal medicine patients


Kính thưa quý bệnh nhân,

Để bảo đảm chất lượng khám bệnh, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, BS Huynh Wynn Trần xin phép sẽ không nhận bệnh nhân mới (chuyên khoa nội tổng quát, BS gia đình) và BS Huynh Wynn Tran cũng không nhận bệnh nhân PPO khám bệnh chuyên khoa nội tổng quát.

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
BS Huynh Wynn Tran


Dear Patients,

Effective July 1, 2021, Dr. Huynh Wynn Tran will not accept new patients for general internal medicine (Family Doctor) and will not accept PPO internal medicine patients. We apologize for any inconvenience. 

Thank you for your support.

Dr. Huynh Wynn Tran

 

Gặp Bác Sĩ qua điện thoại và máy tính

3 Bước để gặp Bác Sĩ.Khám bệnh từ xa chỉ dành cho bệnh nhân tại California, Florida, và Michigan. 

Patient responsbilities

Gọi số 626 316 8287 hay 626 316 8169 để lấy cuộc hẹn và số phòng. 

bottom of page