top of page

Covid-19

 

testing, vaccine, and

 

updates 

01.20.2021

Đăng ký chích Covid-19 tại Los Angeles và Orange County cho người trên 65 tuổi
Tại Los Angeles County

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/vaccine/

Tại Orange County:

https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources

Tại Bắc California Santa Clara và quý vị trên 75 tuổi có thể đăng ký chích vaccine tại đây https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/COVID19-vaccine-information-for-public.aspx

Quý vị cần phải đăng ký online, lấy cuộc hẹn, và đến nơi chích đúng giờ. Quý vị mang theo cần mang theo giấy tờ chứng minh mình trên 65 tuổi và sống tại quận Los Angeles hay Orange

County. 

Quý vị nhớ uống nước, ăn uống đầy đủ trước khi đi, giữ thẻ chụp vaccine sau khi chích và báo cho BS gia đình biết nếu có bất kỳ phản ứng phụ nào sau khi về nhà. ​

12.2020:
PCR and Rapid Antigen Tests are available
======

WMC is partnering with SDI Labs to provide viral RT-PCR RNA test, which was authorized under FDA (EUA # 200122) and the test is 99.9% accurate. 

This PCR test is free and available only to Wynn Medical Center patients. 

Follow these steps

1. Register to test Covid-19 

2. Call our office to inform what you already registered

3. Stop by WMC and pick up the test kit at the parking lot

4. Drop off test kit at WMC parking lot

​5. Await for the results (email to you)

In addition, WMC also has FDA approved Rapid Antigen Covid-19 test that gives result in 15 minutes. 

WMC sử dụng bộ xét nghiệm PCR được FDA chấp thuận với độ chính xác 99%. Bộ PCR test này miễn phí và chỉ dành cho bệnh nhân tại Wynn Medical Center. 

Các buớc làm xét nghiệm Covid-19

1. Đăng ký xét nghiệm và cho biết triệu chứng

2. Gọi điện văn phòng

3. Lấy bộ xét nghiệm về nhà

4. Để bệnh phẩm tại bãi đậu xe WMC

​5. Chờ kết quả qua email 


Ngoài ra, WMC còn có bộ test kết quả nhanh trong 15 phút Rapid Antigen được FDA cho phép sử dụng.  

bottom of page